Liquid Scintillation Detector

براي شمارش نمونه هايي كه داراي اكتيويته كم مي باشند و ذرات بتاي منفي ( از جنس الكترون ) تابش مي كنند( از قبيل 3H و 14C ) استفاده مي شود

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت