بازخورد شنیداری تاخیری (DAF)

بازخورد شنیداری تاخیری (DAF)

Delayed auditory feedback

بازخورد شنیداری تاخیری (DAF)
بازخورد شنیداری تاخیری (DAF) که به آن آهنگ جانبی تاخیری نیز می‌گویند، نوعی بازخورد شنیداری تغییر یافته است که شامل افزایش زمان بین گفتار و ادراک شنیداری است.
این می تواند شامل دستگاهی باشد که کاربر را قادر می سازد با میکروفون صحبت کند و سپس کسری از ثانیه بعد صدای خود را در هدفون بشنود.
برخی از دستگاه های DAF سخت افزاری هستند. نرم افزار کامپیوتر DAF نیز موجود است. بیشتر تأخیرهایی که تأثیر قابل توجهی ایجاد می کنند بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلی ثانیه (ms) هستند.
نشان داده شده است که استفاده از DAF (با ۱۷۵ میلی ثانیه تاخیر) باعث ایجاد استرس روانی می شود.
این یک نوع بازخورد شنیداری تغییر یافته است که – همراه با بازخورد تغییر یافته با فرکانس و پوشاندن نویز سفید – برای درمان لکنت استفاده می شود. همچنین اکتشافات جالبی را در مورد سیستم بازخورد شنیداری در افراد غیر لکنت نشان داده است.
زمانی که در هر دو گوش استفاده شود بیشترین تاثیر را دارد. دستگاه‌های بازخورد شنیداری تاخیری در آزمایش‌های ادراک گفتار به منظور نشان دادن اهمیت بازخورد شنیداری در درک گفتار و همچنین در تولید گفتار استفاده می‌شوند.

DAF : due to microphone voice of patient send to the headphone with delayed auditory between  ۰ to 0/8 secound  with or without masking in one or two ears .

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت