دستگاه بازیابی دیالیزر

دستگاه بازیابی دیالیزر

Automatic Dialyzers Reprocessing System

 

دستگاه بازیابی دیالیزر
دستگاه بازیابی دیالیزر

دستگاهی خودکار برای شستشو، تمیز کردن و دوباره استریل کردن دیالیزر همودیالیز برای استفاده مجدد  است.

این دستگاه ابتدا پس از دیالیز یک سیکل شستشو بکمک محلول مناسب بمنظور جدا کردن خون، فیبرین و دیگر مولفه های خونی را انجام می دهد و سپس با محلولی مثل فرمالدئید استریل می کند.
.

البته در بسیاری از کشور ها از این روش استفاده نمی شود و پک های یکبار مصرف استفاده می شود ، ولی در کشورهایی بدلایلی از این سیستم استفاده می شود .

 

Dialyzer Reprocessing Unit Automated equipment designed for rinsing, cleaning, and resterilizing (i.e., reprocessing) hemodialysis dialyzers before reuse.

Following dialysis, this equipment performs a cycle that includes water rinsing; removing blood, fibrin, and/or other blood components deposited on the dialyzer membrane with a cleaning agent (e.g., hydrogen peroxide); and finally resterilizing, typically with a solution of formaldehyde.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت