دستگاه رادیولوژی پری اپیکال

رادیولوژی پری اپیکال دستگاه رادیوگرافی تک دندان
Intraoral X-Ray Unit

 

رادیولوژی پری اپیکال دستگاه رادیرگرافی تک دندان
رادیولوژی پری اپیکال دستگاه رادیرگرافی تک دندان

سیستم اشعه ایکس با منبع درون دهانی یک وسیله توانی الکتریکی است  که اشعه ایکس تولید می کند و به منظور آزمون رادیوگرافی دندان و تشخیص بیماریهای دندانها ، فک و ساختارهای دهانی می باشد.

منبع اشعه ایکس ( تیوب ) در داخل دهان قرار داده می شود. این نوع از وسیله ممکن است پشتیبانهای بیمار و تجهیزات و قسمتهای اجزا را داشته باشد.

اشعه ایکس از راه دهان رایج ترین نوع عکسبرداری با اشعه ایکس دندان است.
این اشعه ایکس جزئیات زیادی را ارائه می دهد و به دندانپزشک شما امکان می دهد حفره ها را پیدا کند، سلامت ریشه دندان و استخوان اطراف دندان را بررسی کند، وضعیت دندان های در حال رشد را بررسی کند و سلامت عمومی دندان ها و استخوان فک شما را بررسی کند.

Intraoral X-Ray Unit

An intraoral source x-ray system is an electrically powered device that produces x-rays and is intended for dental radiographic examination and diagnosis of diseases of the teeth, jaw, and oral structures. The x-ray source (a tube) is located inside the mouth. This generic type of device may include patient and equipment supports and component parts.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت