ترازوي اطفال مكانيكي

ترازوي مكانيكي اطفال وسيله است كه به صورت مكانيكي وزن اطفال را اندازه گيري مي كند. اين ترازوها وزن را به صورت الكترونيكي يا با كمك يك عقربه و به صورت مكانيكي نمايش مي دهند. اين ترازوها معمولا ظرفيتي تا 10 يا 15 كيلوگرم دارند و وزنها را با دقت 10 تا 100 گرم اندازه گيري مي كنند. اين ترازوها معمولا در بيمارستانها و حتي در منزل نيز استفاده مي شوند.

 

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت