استنت ناي برونش

اين استنت به منظور قرارگيري در ناي و ساقه هاي اصلي برونش براي ايجاد حمايت و/يا باز نگه داشتنمسير تنفسي، و تسهيل جريان هوا به شش ها طراحي شده است. اين وسيله ها معمولاًاز يك لوله ي پلاستيكي (از جنس سيليكون) دوشاخه اي(Yشكل) ساخته شوند؛ استنت هاي ناي-برونش دوشاخه اي به صورت تنگ در ناي دور (ديستال) كارينا و برونش نزديك (پروكسيمال) تثبيت مي شوند. سطح استنت ممكن است به منظور ايجاد قابليت هاي خاصي (نظير دفع آب) پوشش داده شود. اين وسيله ها معمولاً با استفاده از يك كاتتر يا برونش اسكوپ سخت جايگذاري مي شوند. استنت هاي ناي-برونش به منظور درمان گرفتگي هاي ناي، كارينا و يا ساقه هاي اصلي برونش كه در اثر بيماري هاي خوش خيم يا تومورهاي بدخيم و تسهيل جريان هوا به شش ها استفاده مي شوند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت