Transilluminator

 براي عبور نور از ميان بافت و براي بررسي آن استفاده مي شود.بنحوي كه مورد  آزمايش يا بخش تحت آزمايش بين مشاهده كننده (ناظر) و منبع نور قرار مي گيرد.

 

device used for the passage of light through body tissue for the purpose of examination

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت