Refrigrator Shaker Incubator

 اين انكوباتور قابليت شيك كردن مايعات در رنج 40 الي 300 دور در دقيقه با رنج دمايي 5 الي 50C را دارا مي باشد

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت