Glass Bead Sterilizer

استريلايزر گلاس بيد
استريلايزر گرماي خشك اندودنسي وسيله اي است كه به منظور استريل كردن ابزارهاي اندودنسي و ديگر ابزارهاي دندانپزشكي بكار مي رود. گرما از طريق گلاس بيد كه به صورت الكتريكي گرم شده است به ابزار داده مي شود. اين استريلايزر براي استريل نوك ابزارها بوسيله دماي بالا بكار مي رود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت