External Counter Pulsation-ECP

اي سي پي اثر haemodynamic قوي ايجاد مي كند كه فرض مي شود مشابه اثر ايجاد شده در روش تهاجمي پمپ بالون است

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت