Electrooculogram

الكترواكولوگرام (EOG): يكي از آزمون‌هاي مهم الكتروفيزيولوژي EOG است. ارزيابي تأثيرات دارويي و تغييرات پاتولوژيك از جمله كاربردهاي اين آزمون مي باشد. تستي است كه به طور معمول براي ارزيابي اپي تليوم رنگي شبكيه و گيرنده هاي نور به كار مي رود (سلول هاي استوانه اي و مخروطي). در حالت معمول اختلاف پتانسيل 6 ميلي ولت بين قرنيه و شبكيه وجود دارد. اين اختلاف پتانسيل با قراردادن الكترودهائي بر روي پوست و در دوطرف چشم قابل اندازه گيري است. از بيمار خواسته مي شود كه چشم خود را بر روي يك هدف نوراني كه به طور متناوب نور ساطع مي كند ثابت نگاه دارد و تابش نور طوري خواهد بود كه محور چشم از راستاي افقي خود 30 درجه منحرف شود.اختلاف پتانسيل به وجود آمده بين الكترودها تقويت شده و برروي دستگاهي ثبت مي شود. اين تست به خصوص براي بررسي بيماراني كه مشكوك به داشتن اختلال يا بيماري در اپي تليوم رنگي شبكيه مي باشند مانند رتينيت پيگمانتوزا ارزشمند است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت