Electro Surgical Return Electrode

در دستگاه الكتروسرجري مونوپلار جريان الكتريكي اعمالي به بيمار جهت برش يا انعقاد از طريق الكترود برگشتي يا پليت بيمار كه دورتر از موضع جراحي قرار دارد، پس ازپخش در بدن بيمار به دستگاه باز گردانده مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت