Double-J Stent

استنت دابل-جي
اين نوع استنت وسيله‌اي است كه براي منبسط كردن حالب به كار مي‌رود و به سنگ‌هايي كه احتمالاً در حالب گير افتاده‌اند، اجازه‌ي عبور مي‌دهد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت