Cool Room

اتاق سرد
از اين اتاقك براي ايجاد دماي پايين جهت پروسه هاي فيزيو تراپي استفاده ميشود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت