پروتز حلقه‌ استخوان

اين پروتز، وسيله‌اي كاشتني است كه از آلياژهايي نظير كبالت-كروم-موليبدن، ساخته مي‌شود و شامل يك روبان فلزي يا ورقه‌ي مسطح يا سيم است. اين حلقه دور بدنه‌ي استخوان دراز پيچيده شده و توسط سيم يا پيچ‌هايي تثبيت مي‌گردد و براي تثبيت شكستگي‌ها به كار مي‌رود.

Bone Fixation Cerclage
A bone fixation cerclage is a device intended to be implanted that is made of alloys, such as cobalt-chromium-molybdenum, and that consists of a metallic ribbon or flat sheet or a wire. The device is wrapped around the shaft of a long bone, anchored to the bone with wire or screws, and used in the fixation of fractures.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت