پاراوان سربي دندانپزشكي

پاراوان سربي مجموعه سه يا چند تكه از ديواره هاي سربي قابل حمل كه مسئوليت محافظت از اشعه در هنگام راديوگرافي را بر عهده دارد.

Dental Lead Shield

A lead shield is a three or some pieces of portable lead walls responsible for protect of exposing rays in radiography.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت