پارالل بار

دو ميله موازي كه با فاصله قابل تنظيم از زمين قرار گرفته اند و در آموزش راه رفتن به فرد كمك مي كنند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت