دمنده لاپاروسکوپی Laparoscopic Insufflators

دمنده لاپاروسکوپی Laparoscopic Insufflators

 

وسیله ای برای دمیدن گاز دی اکسید کرین به فضای داخلی شکم تحت یک فشار تنظیم شده است. این دستگاه شامل واحد تحویل گاز، تنظیم کننده فشار، حسگر فلو، مبدل فشار، گیج یا صفحه نمایش، شیر فشار اطمینان و هشدار دهنده می باشد.

Laparoscopic Insufflators

Devices used to blow CO2 into a stomach to maintain a regulated pressure inside the cavity. Insufflators may be simple pneumatic devices or electronic devices that typically include a gas delivery unit, pressure regulators, flow sensors, a pressure transducer, a gauge or display, a pressure-relief mechanism, and alarms.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت