دمنده ریوی

دمنده ریوی

 

دمنده ریوی

وسیله ای برای دمیدن بخار یا گاز (مانند دی اکسید کرین و دی اکسید نیتروژن) به فضای ریوی تحت یک فشار تنظیم شده است. این دستگاه شامل واحد تحویل گاز، تنظیم کننده فشار، حسگر فلو، مبدل فشار، گیج یا صفحه نمایش، شیر فشار اطمینان و هشدار دهنده می باشد.

Pulmonary Insufflator Devices used to blow vapor or gas (e.g., CO2, NO2) into a Pulmonarycavity to maintain a regulated pressure inside the cavity. Insufflators may be simple pneumatic devices or electronic devices that typically include a gas delivery unit, pressure regulators, flow sensors, a pressure transducer, a gauge or display, a pressure-relief mechanism, and alarms

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت