دستگاه شستشو ی کولون

دستگاه شستشو ی کولون 

 

دستگاه شستشو ی کولون پمپ یا جت شستشو کولون وسیله ای برای تمیز کردن کولون بکمک جریان شدید پالسی (ضربه ای) یک مایع استریل می باشد.

این دستگاه شامل اجزای زیر می باشد.هد خروج جریان مایع ضربه ای، لوله متصل به مخزن مایع استریل، ابزار پیش برنده مایع داخل لوله مانند پمپ الکتریکی غلطکی

 

دستگاه شستشو ی کولون

Colonic Jet Lavage A Colonic jet lavage is a device used to clean the colon by a pulsatile jet of sterile fluid. The device consists of the pulsing head, tubing to connect to a container of sterile fluid, and a means of propelling the fluid through the tubing, such as an electric roller pump.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت