دانسیتومتر دیجیتال Digital Densitometers

دانسیتومتر دیجیتال Digital Densitometers

 

دانسیتومتر دیجیتال Digital Densitometers
دانسیتومتر دیجیتال Digital Densitometers

 

جهت اندازه گیری چگالی مایعات دریک دمای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد. مایع نمونه به داخل یک ستون کشیده شده و وزن آن بوسیله یک سنسور اندازه گیری شده و پس از محاسبه نمایش داده میشود .

دانسیته متر ابزارهایی هستند که چگالی یک مایع یا گاز نمونه را اندازه گیری می کنند. دانسیته متر دیجیتال در صنایع دارویی، نفت، شیمیایی و صنایع غذایی و آشامیدنی برای کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه استفاده می شود.

 

Digital Densitometers

Measuring instruments used to determine the amount of mass per unit of  volume.  By extension, the term is also applied to the measurement of any  unit per unit of volume, area, or length.  Some densitometers can also  determine the ratio of the density of a substance to the density of a  standard substance (usually water) at a specific temperature, measuring  the specific gravity.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت