حمام گرم پاتولوژي

بن ماري كوچكي كه دماي آن تقريباَ 50 درجه است و مقاطع بافتي پس از برش در آن چين گيري و صاف ميشوند و سپس با حركت لام از زير آب به بالا روي لام قرار ميگيرند.

Flotation Bath small water bath with the temperature of 50 degree centigrade to de-wrinkle tissue sections and lay them on the slide.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت