اير دريل يونيورسال

Universal Air Drillاير دريل با استفاده از نيروي گاز فشرده اي مانند نيتروژن خشك يا هوا كه به يك موتور پره اي دوار اعمال ميگردد، بكار مي افتند. يك كانال انعطاف پذير گاز را از يك سيلندر يا خروجي ديواري با يك فشار از پيش تنظيم شده به هندپيس مي رساند.جراح بكمك يك شير پدالي (از نوع پايي يا دستي) جريان گاز برخوردي به پره هاي موتور دوار را كنترل مي كند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت