اوژنول اكسيد روي

سيمان اوژنول اكسيد روي
اوژنول اكسيد روي ماده اي مركب از اوژنول اكسيد روي براي پر كردن موقت دندان يا به صورت پايه سيماني براي اتصال به پر كردن دندان موقت , براي اتصال وسايل دنداني از قبيل تاجها يا پلها يا بكار بردن به يك دندان براي محافظت پالپ دندان استفاده مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت