اورترورنوسكوپ

آندوسكوپ مجاري ادراري و كليوي
آندوسكوپهايي طراحي شده براي عبور دادن مستقيم از مجراي ادراري براي معاينه چشمي، نمونه برداري، برداشت يا شكستن سنگها و درمان آسيبهاي حالب. معمولاً شامل يك پوشش خارجي، سيستم نوردهي و كانال كاري براي كتترها و ابزار عملياتي مي باشند. اين آندوسكوپها ممكن است سخت يا انعطاف پذير باشند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت