الويتور جراحي دندانپزشكي

Dental Surgical Elevator ابزار جراحي دستي براي جابجا كردن و زدودن دندانها و ريشه هايي كه نمي توانند توسط نوك هاي قيچي در گير شوند يا براي شل كردن دندانها و ريشه ها قبل از بكار بردن قيچي بكار مي رود. آنها همچنين از يك تيغه براي درگير كردن دندانها و ريشه ها و بالا آوردن آنها از آلوئولها از طريق اهرم بكار برده شده به دستگيره استفاده مي كنند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت