الكتروكوتر چشمي

الكتروكوتر چشمي بطور ويژه براي انجام عمليات كوتري در جراحيهاي چشم طراحي و ساخته شده است. بكمك نور عمل بستن و انسداد رگهاي شبكيه و عنبيه را انجام ميدهد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت