الكترود دفيبريلاتور

الكترود دفيبريلاتور
Defibrillator Electrodes
الكترودهاي يكبار مصرف بجاي پدال هاي دستي استاندارد براي انجام دفيبريلاسيون و مانيتورينگ استفاده مي شوند. اين الكترودها به پوست بدن بيمار مي چسبند و امكان اعمال شوك دفيبريلاسيون را از راه دور فراهم مي سازند. الكترودهاي چند منظوره نيز الكترودهاي يكبار مصرفي هستند كه دفيبريلاسيون و انجام گام (پيس) را از طريق يك جفت الكترود چسبنده فراهم مي سازد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت