اكسيمتر مغزي

اكسيمتر مغزي
از اين اكسيمترها براي اندازه گيري ميزان اشباع خون در رگهاي بسيار ريز داخل اعماق جمجمهبصورت غير تهاجمي استفاده مي شود كه اساساً بيانگر اشباع سياهرگ مغزي است. اين روش مشابه تكنيك فيلتر فتومتر مورد استفاده در پالس اكسيمترها است. اين دستگاه شامل منبع نور، عدسي، آرايه فيلتر (معمولاً چندين طول موج در طيف مادون قرمز)، كابل فيبر نوري، پروب سر، حسگرهاي نوري و يك كامپيوتر براي پردازش داده ها و تعيين ميزان اشباع اكسيژن است. از اين دستگاه براي مانيتور كردن بيماران بالغ كه احتمال خطر كاهش اكسيژن يا كم خوني موضعي در آنها بالا است در اتاقهاي عمل، بخش مراقبت هاي ويژه و اتاقهاي ريكاوري استفاده مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت