ارتز تثبيت كننده بين جسم مهره‌اي

ارتز تثبيت كننده بين جسم مهره‌هاي ستون فقرات، كاشتني است كه معمولاً از تيتانيوم ساخته‌ مي‌شود. اين وسيله از صفحه‌هاي مهره‌اي مختلفي تشكيل شده كه به  بدنه مهره‌ متصل مي‌شود. يك پيچ نوع چشمي درون يك سوراخ در مركز هريك از صفحات جاي مي‌گيرد. يك كابل تابيده شده از هريك از پيچ‌هاي چشمي شكل عبور مي‌كند. كابل توسط يك وسيله‌‌اي كشيده مي‌شود و در هر پيچ چشمي شكل محكم مي‌گردد. اين وسيله براي اعمال نيرو به يك سري از مهره‌ها جهت تصحيح اسكوليوز (انحراف طرفي ستون فقرات)، خميدگي ستون فقرات يا هر وضعيت ديگري استفاده مي‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت