آندوسكوپ مورسليتور

يك ابزار جراحي براي قطعه قطعه كردن بافت بدن يا قسمت هاي اندامي در حين يك فرايند عمل جراحي.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت