آناليز كننده فيزيولوژيك

آناليز كننده فيزيولوژيك براي تعيين مشخصات و عملكرد طبيعي بدن، بافت يا ارگان مورد استفاده قرار مي گيرند. از اين دستگاه ها براي تعيين مشخصات بيمار بصورت فيزيكي و نه شيميايي استفاده مي شود. از جمله مي توان سيستمهاي تعيين توانايي جنسي، شلي مفصل و چرخه بارور بودن يا اندازه گيري حرارتي اشاره كرد

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت