آنالايزر نيتروژن

اين دستگاه ميزان غلظت نيتروژن دمي يا بازدمي را اندازه گيري كرده و اطلاعاتي در مورد وضعيت فيزيولوژيكي بيمار به متخصص بيهوشي مي دهد. و لذا متخصص بيهوشي از درستي عملكرد تجهيزات و عيوب سيستم تحويل گازهاي طبي مطلع مي سازد.  معمولاً بجاي اندازه گيري نيتروژن به تنهايي از مانيتور چندگانه گازهاي طبي كه قابليت اندازه گيري اكسيژن، دي اكسيد كربن، نيتروژن ويا اكسيد نيتروژن و ايجنت هاي هالوژني را دارد در هنگام بيهوشي استفاده مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت