آنالايزر دفيبريلاتور

شامل دو قسمت براي قرار گرفتن پدالها الكتروشوك است كه بعد از اعمال شوك انرژي، زمان تخليه و شكل موج را ترسيم مي نمايد

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت