آمبوبگ

احياكننده دستي يا آمبوبگ بمنظور ايجاد تنفس مصنوعي براي بيماراني كه دچار مشكل تنفسي هستند و يا به هر دليلي امكان تنفس طبيعي ندارند بكار مي رود. در اتاق هاي عمل تا زمان اتصال ونتيلاتور الكتريكي به بيمار بيهوش شده نيز از اين وسيله بسيار استفاده مي شود. يك آمبوبگ شامل بك مخرن هوا انعطاف پذير بهمراه يك شير ديافراگمي و ماسك صورت است. در زمان فشردن مخزن هوا يا بگ (كيف) هوا به سمت ريه هاي بيمار رانده مي شود و با برداشتن فشار اعمالي بگ باز شده و هواي محيط به داخل آن وارد مي گردد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت