آئستزيمومتر

از اين وسيله براي اندازه گيري اندازه يا درجه احساس استفاده مي شود. بكمك آن كمترين فاصله بين دو نقطه از پوست كه در آن نقاط تحريك اعمال شده، معين شده تا بتوان مشخص كرد كه شرايط حساسيت لامسه طبيعي است يا تغيير كرده است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت