Visual Evoked Potential (VEP) Device

دستگاه پتانسیل برانگیخته بینایی
: دستگاه وی ای پی lمعمولا برای بررسی قدرت بینائی کودکان، مشکلاتی وجود دارد بنابراین در کودکان تست های ویژه ای مانند VEP و ERG استفاده می شود. این دو تست می توانند اطلاعاتی از مسیر بینائی از چشم تا مغز را در اختیار چشم پزشکان قراردهند. زمانی که نوری ظاهر می شود و یا جسمی حرکت کرده و یا ناگهان در میدان بینائی ظاهرمی شود یک پاسخ الکتریکی از قسمت بینائی مغز ساطع می شود. اندازه گیری این پاسخ الکتریکی اساس VEP می باشد. برای انجام این تست، الکترودها در قسمت عقبی سر قرار می گیرند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت