مسیر حرکت به سوی رشد

مسیر حرکت بسوی رشد …

⬜️ ناحیه امن: احساس در کنترل بودن امور و امنیت

⬛️ ناحیه ترس: عدم اعتماد بنفس، تاثیرگرفتن بیش از حد از نظرات دیگران و بهانه جویی

🟨 ناحیه آموختن: بالاپایین کردن مشکلات، اندوختن مهارت جدید

🟧 ناحیه رشد: پیدا کردن هدف، رویاپردازی، هدف گذاری و رسیدن …

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت