پست وبلاگ

Air Bubble Detector

از اين آشكار ساز بمنظور رديابي و پيدا كردن حبابهاي هوا در مسير برگشت شرياني در سيستم باي پس قلبي ريوي استفاده مي شود.

ادامه مطلب

Dental Digital Radiography Detector

آشكار ساز راديوگرافي ديجيتال وسايلي هستند كه براي آشكار سازي تصويربرداري راديوگرافي اشعه ايكس در مقابل تابش اشعه ايكس در راديوگرافي ديجيتال دندانپزشكي استفاده مي شوند.

ادامه مطلب

Ultraviolet Detector

آشكار ساز ماوراي بنفش  وسيله ايي براي ايجاد نور ماورا بنفش است كه براي شناسايي بصورت ديگر موادغير قابل ديدن از قبيل پلاك دندان موجود در دندان يا روي دندان استفاده مي شود.

ادامه مطلب

Air Bubble/Foam Detectors

اين اَشكار ساز براي تشخيص حباب و يا كف درون خون بازگشتي از طريق مسير خون خارج اندامي در هنگام همودياليز بكار مي رود. اين وسيله با استفاده از حسگرهاي اولتراسوند يا مادون قرمز وجود و يا عدم وجود حباب

ادامه مطلب

فوتر سایت