Microdensity Air Abrasion Instruments

ابزارهاي ساينده هوايي چگالي پايين
ساينده هوايي چگالي پايين يك وسيله داراي توان AC براي استفاده به همراه كاغذ آرتيكولاسيون مي باشد. وسيله از ذرات متحرك با هوا با چگالي پايين براي زبر و نا صاف كردن سطوح ترميمهاي دندانپزشكي استفاده مي كند. سطوح نا هموار ترميم سپس با استفاده از كاغذ آرتيكولاسيون تعيين مي شوند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت