کمک کننده سرفه-کوفلیتور

کمک کننده سرفه – کوفلیتور

Mechanical Insufflator-Exsufflator

Mechanical Insufflator-Exsufflator
Mechanical Insufflator-Exsufflator

دمنده – مکنده مکانیکی یک دستگاه الکتریکی قابل حمل است که از یک وزنده (بلوئر) و یک شیر تشکیل شده است و می تواند فشار مثبت و سپس فشار منفی را به مجاری تنفسی بیمار اعمال نماید تا وی را در پاک کردن ترشحات باقی مانده بواسطه عملکرد نای و ریه کمک کند.

هوا از طریق مدار تنفسی که خود شامل یک لوله قابل انعطاف، یک فیلتر باکتری و همچنین ماسک صورت، دهانی، یا تبدیل لوله تراکستومی یا اندوتراشه است، به بیمار تحویل و دریافت می شود.

یک دستگاه دم‌کشی مکانیکی است که برای پاکسازی غیرتهاجمی ترشحات ریه‌ها با شبیه‌سازی سرفه طبیعی طراحی شده است.

مشابه تنفس عمیق معمولی، CoughAssist به تدریج فشار هوای مثبت (دم کردن) را اعمال می کند تا حجم زیادی از هوا را در داخل ریه ها به دست آورد. سپس دستگاه به سرعت جریان هوا را با تغییر فشار هوای منفی (خروج) معکوس می کند.

جریان بازدمی زیاد حاصل به حرکت ترشحات از راه هوایی کمک می کند، همانطور که سرفه عمیق و طبیعی انجام می دهد.

 

:Mechanical Insufflator-Exsufflator  Mechanical Insufflator – Exsufflator (Cough Assist) is a portable electric device which utilizes a blower and a valve to alternately apply a positive and then a negative pressure to a patient:|:s airway in order to assist the patient in clearing retained bronchopulmonary secretions. Air is delivered to and from the patient via a breathing circuit incorporating a flexible tube, a bacterial filter and either a facemask, a mouthpiece, or an adapter to a tracheostomy or endotracheal tube

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت