سود پایان راه نیست،شروع یک مسئولیت است.

 

همواره بقای سازمان ها به حداکثر سازی سود سهامداران معطوف بوده است.امروزه این دیدگاه تغییرات اساسی نموده و مفاهیمی چون CRS و توجه به مدل هایی مانند EFQM یا تعادل سازمانی به مسئولیت های اجتماعی سازمان ها ،نشان از اهمیت این موضوع در ادامه فعالیت ،بقا و توسعه آتی آنها دارد.
بخشی از تعریف مدل EFQM از مسئولیت اجتماعی به شرح زیر است:
«سازمان های متعالی انتظارات و الزامات قانونی،اجتماعی، محلی و حتی منطقه ای خود را از طریق مشارکت و فعالیت های آزاد ذینفعان ،برآورده می کنند.این سازمان ها ، ضمن اینکه در مورد ریسک ها و مخاطرات ، مدیریت صحیحی را اعمال می کنند ، در تلاش برای اجرای پروژهایی هستند که هم منافع سازمان و هم منافع جامعه را تاًمین نماید و اطمینان کامل کلیه ذینفعان را نیز در نظر دارد.آنها از تاًثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاه بوده و مراقبت های لازم را برای حداقل نمودن اثرات زیان بار اعمال می کنند.»
انگیزه های توجه به مسئولیت اجتماعی
سازمان ها به عنواوین و امگیزه های گوناگونی به مسئولیت های خود در قبال جامعه توجه می کنند که بعضی از این انگیزه ها عبارت از:
۱٫شهرت و مدیریت نام تجاری(برند)
بدیهی است که تصویر مناسب از سازمان در اذهان جامعه که کل یا بخشی از آن به عنوان مخاطبین مطرح هستند،در تصمیم به خرید اتیشان تاًثیر به سزایی خواهد داشت.در خصوص بعضی از کالا ها ،شهرت و خوشنامی سازمان یا نام تجاری در رده بالایی از موارد تصمیم ساز خرید قرار دارد.بنابرین از منظر بازاریابی،ایجاد و حفظ شهرت و خوشنامی برای سازمان و به طبع آن نام تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است.
۲٫ایجاد انگیزه در تیروی انسانی
انسان همواره با علاقه مند است با بهترین ها همنشین ،در بهترین مکان زندگی،در بهترین سازمان،در بهترین موقعیت شغلی بوده و از بهترین ها بهرمند باشد.جذابیت در همکاری با سازمان هایخوشنام برای نیروی انسانی بیشتر بوده،بنابرین خوشنامی، سازمان را در شناسایی و جذب نیروهای کار آمد جامعه یاری می دهد.
۳٫امکان جذب سرمایه بهتر
سازمان های خوشنام به دلیل اعتبار اجتماعی که برای خود ایجاد نموده اند ،امکان جذب سرمایه ای عمومی و خاص (بانکی)جهت توسعه آتی را برای خود آسان تر می نمایند.
۴٫قدرت رقابت
به دلیل تعامل همراه با اعتمادی که توجه مسئولیت اجتماعی بین سازمان و مصرف کننده ایجاد نماید، قدرت رقابت از طریق ارئه محصولات و بازارهای جدید برای چنین سازمانی به عنوان یکی از مزایای رقابتی همواره قابل اتکاء خواهد بود.
۵٫نوآوری
با توجه به سرعت زیاد بازار در ارائه نام های تجاری جدید و محصولات جدید،مصرف کنندگان انتظار محصول و خدمات نوینی از سازمان ها دارند و همواره ذهنیت خلاق داشتن از سازمان یکی از دلایلی است که ارتباط با آن را برای افراد جامعه جذاب می نمایند.
راهکارها
پشتیبانی از فعالیت های اجتماعی ،همکاری با انجمن ها و گروه های محلی و علمی و پشتیبانی از فعالیت های ورزشی و تفریحی و حمایت از فعالیت های بشر دوستانه و ……. همه همه از روش هایی هستند که به کار گیری آنها در حیطه میزان مسئولیت پذیری سازمان در قبال جامعه قرار دارند.بنابرین برنامه های روابط عمومی از این دست نه تنها به قصد ترویج ،بلکه به منظور ارتقاء ارتباطات اجتماعی و برای پاسخگویی به نیاز های جامعه ،طراحی و اجرا می گردند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت