Manual Wire And Bone Drill Driver

ابزار برش استخوان و لوازم جانبي آن يك وسيله فلزي براي استفاده در جراحي بازسازي دهان، براي سوراخ كردن يا بريدن فك بالايي يا پاييني استفاده مي شود و ممكن است براي آماده سازي استخوان براي قرار دادن يك سيم ، پين يا پيچ استفاده شود. وسيله شامل دريل استخوان دستي و انتقال دهنده توان به سيم ، دريل استخواني تواني ، هندپيس برش استخوان چرخشي و اره استخواني تواني AC مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت