Drug Eluted Stent

استنت دارورسان
اين نوع استنت داراي داروهايي است كه امكان انسداد شريان را با رهايش دارو، كاهش مي‌دهند. به عنوان مثال با رهايش هپارين از لخته شدن مجدد و با رهايش داروهاي ضد تكثير سلولي از رشد و تكثير سلول‌هاي اندوتليال جلوگيري مي‌كند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت