سفالومتر Cephalometer

سفالومتر Cephalometer

 

سفالومتر Cephalometer
سفالومتر Cephalometer

 

 

 سفالومتر وسیله ای است که در دندانپزشکی در طی  اعمال اشعه ایکس استفاده می شود. از این وسیله برای قرار دادن و نگهداشتن سر بیمار در یک وضعیت استاندارد در طی دادن اشعه ایکس استفاده می گردد.

 

A cephalometer is a device used in dentistry during x-ray procedures. The device is intended to place and to hold a patient:|:s head in a standard position during dental x-rays.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت