Audiometry Room

اتاقك اديومتري
اتاقكي است كه در آن صدا نفوذ نمي كند و به منظور سنجش شنوايي به كار مي رود

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت