Air Bubble Detector

از اين آشكار ساز بمنظور رديابي و پيدا كردن حبابهاي هوا در مسير برگشت شرياني در سيستم باي پس قلبي ريوي استفاده مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت