چگالنده آمالگام و فويل جراحي

چگالنده آمالگام و فويل جراحي يك ابزار بسته بندي شده بصورت دستي يا مكانيكي , چگالنده دستي به صورت صاف طراحي شده است. چگالنده مكانيكي به صورت ارتعاشي مكانيكي يا ضربه اي مي باشد. هر يك از اين دو براي ترميم مناسب مي باشند.

Operative Amalgam And Foil Condenser A packing instrument, either hand or mechanical; hand condenser is smooth or serrated in design and flat or curved in shape.  Mechanical condenser is vibratory or impact type.  Either is excellent for restorations.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت