چراغ معاينه پيشاني

دستگاهي كه براي قرار گرفتن بر روي سر بيمار طراحي شده است (مثلاً بر روي يك پيشاني بند يا كلاه) و به عنوان منبع نور براي كمك به ديد پزشك در فرايندهاي جراحي تشخيصي يا درماني استفاده مي شود.

Head Lamp
Devices designed to be worn on a user:|:s head (e.g., mounted on a band or helmet) that provide a light source to aid visualization during surgical, diagnostic, or therapeutic procedures.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت