چراغ سياليتك ديواري

اين نوع از چراغ سيالكتيك يا اتاق چراغ اتاق عمل به ديوار متصل مي شود. چراغهاي سيالكتيك بمنظور ديدن مناسب اجزاء ريز و كم وضوح در قسمتهاي عمقي جراحي، ناحيه مورد نظر را روشن مي كند. بدليل دخالت دست، سر و بدن افراد حاضر در اتاق عمل اين چراغها بگونه اي طراحي شده اند تا سايه منتج شده و اعوجاج رنگ را به حداقل رساند. اين وسيله حتي در هنگام استفاده طولاني مدت توليد حرارت نكرده و باعث گرمايش بافتها و مسائل مربوطه در منطقه جراحي نمي شود.

This surgical light  ttached to a suspension arm that permits vertical and circular motion. This surgical lighting fixture is mounted at a fixed point on a wall

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت